Έγκαιρη Πρώιμη Παρέμβαση

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Το πρόγραμμα Έγκαιρης Πρώιμης Παρέμβασης είναι συγχρηματοδοτούμενο του Παγκύπριου Συνδέσμου Σπάνιων Γενετικών Παθήσεων ‘Μοναδικά Χαμόγελα’ και του Σχεδίου Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας του Υπουργείου Υγείας, βάση του Κανονισμού 360/2012 της Επιτροπής για την παροχή Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ) 2023.

Κεντρικοί Στόχοι του Προγράμματος και Υλοποίηση

  • Πρόσβαση στο πρόγραμμα από οικογένειες με παιδιά 0-3 ετών με αναπτυξιακές διαταραχές / αποκλίσεις προς έγκαιρη ανίχνευση πιθανού σπάνιου γενετικού νοσήματος.
  • Έγκαιρη παρέμβαση και στήριξη στο παιδί με την εμπλοκή της οικογένειας σε όλη τη διαδικασία.
  • Η εξάσκηση των στόχων θα πραγματοποιείται στο Πολυθεματικό Κέντρο και στο σπίτι.
  • Η υπηρεσία προσφέρεται δωρεάν σε Παγκύπρια βάση, με απόλυτη εχεμύθεια και σεβασμό σε οποιονδήποτε την χρειάζεται. Ο Π.Σ.Σ.Γ.Π. ‘Μοναδικά Χαμόγελα’, καλύπτει το κόστος παρεμβάσεων που δεν καλύπτεται εντός ΓΕΣΥ. Δίνεται προτεραιότητα σε οικογένειες με χαμηλό κατά κεφαλή εισόδημα σε περίπτωση που αιτήσεις ξεπερνούν τις θέσεις.

Μέθοδοι παροχής της συγκεκριμένης  υπηρεσίας

Η αίτηση γίνεται από τον γονέα εφόσον πληροί ένα από τα τρία κριτήρια που έχουν τεθεί :

  • Το παιδί γεννήθηκε πρόωρα στην ………..εβδομάδα
  • Το παιδί έχει νοσηλευτεί το πρώτο εξάμηνο της ζωής του για οποιαδήποτε αιτία (πρέπει να προσκομιστούν παραστατικά / εξιτήρια νοσηλείας )
  • Ο παιδίατρος του παιδιού έχει αναφέρει κάποια αναπτυξιακή απόκλιση

Πραγματοποιείται αναπτυξιακή αξιολόγηση του παιδιού από ειδικό παιδίατρο, παιδιατρικό φυσιοθεραπευτή, λογοπαθολόγο με εξειδίκευση στη σίτιση-κατάποση και εργοθεραπευτή, όπου κρίνεται απαραίτητο. Ενημερώνεται η οικογένεια για τα αποτελέσματα και δημιουργείται το προσωπικό πλάνο. Οι αξιολογήσεις και οι  παρεμβάσεις (σε περίπτωση που χρειάζεται) πραγματοποιούνται στο Πολυθεματικό Κέντρο «Μοναδικά Χαμόγελα» το οποίο βρίσκεται στον Κοτσιάτη και εξυπηρετεί όλες τις επαρχίες.

Οι θεραπευτικές παρεμβάσεις θα γίνονται το πρωί ώστε να μην έρχονται σε επαφή τόσο οι γονείς όσο και τα παιδιά με άλλους, εξαιτίας μεγάλου κινδύνου λοιμώξεων. Οι γονείς θα μπορούν να είναι παρόν

στις θεραπείες / παρεμβάσεις και θα ενημερώνονται από τους επαγγελματίες και για την δική τους διαχείριση στο σπίτι.

Η διεπιστημονική ομάδα, οι συνδετικοί λειτουργοί του Συνδέσμου και οι θεραπευτές, θα συναντιούνται κάθε 4 μήνες εκτός και αν προκύψουν άλλοι λόγοι.

Ημερομηνίες αξιολογήσεων: 27/05/2024 – 7/06/2024