Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κάτια Κυριάκου

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Παύλος Κορωνής

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Τόνια Πάπουτσου

ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ελπινίκη Νικολαΐδου

ΤΑΜΙΑΣ

Ανδρούλλα Κυριακίδου

ΒΟΗΘΟΣ ΤΑΜΙΑ

Ανδρέας Ανδρέου

ΜΕΛΟΣ

Γεωργία Γιάγκου

ΜΕΛΟΣ

Καλλιόπη Τζιαπούρα

ΜΕΛΟΣ

Ανδρονίκη Καμέρη

Stalo Kyriakidou
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Στάλω Κυριακίδου

ΠΡΕΣΒΕΙΡΑ ΝΕΩΝ

Αναστασία - Σοφία Σίμαν

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

Στάλω Χριστοδούλου

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

Παναγιώτης Καραμανής