Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΤΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ανδρονίκη Καμέρη

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Τόνια Πάπουτσου

ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ελπινίκη Νικολαΐδου

ΤΑΜΙΑΣ

Ανδρούλλα Κυριακίδου

ΒΟΗΘΟΣ ΤΑΜΙΑ

Ανδρέας Ανδρέου

ΜΕΛΟΣ

Βασίλης Παπασταύρου

ΜΕΛΟΣ

Νικόλας Φιλίππου

ΜΕΛΟΣ

Παύλος Κορωνής

Stalo Kyriakidou
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

Στάλω Κυριακίδου

ΠΡΕΣΒΕΙΡΑ ΝΕΩΝ

Αναστασία - Σοφία Σίμαν