Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κάτια Κυριάκου

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ανδρονίκη Καμέρη

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Τόνια Πάπουτσου

ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ελπινίκη Νικολαΐδου

ΤΑΜΙΑΣ

Ανδρούλλα Κυριακίδου

ΒΟΗΘΟΣ ΤΑΜΙΑ

Ανδρέας Ανδρέου

ΜΕΛΟΣ

Βασίλης Παπασταύρου

ΜΕΛΟΣ

Νικόλας Φιλίππου

ΜΕΛΟΣ

Παύλος Κορωνής

Stalo Kyriakidou
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Στάλω Κυριακίδου

ΠΡΕΣΒΕΙΡΑ ΝΕΩΝ

Αναστασία - Σοφία Σίμαν

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

Στάλω Χριστοδούλου

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

Παναγιώτης Καραμανής