Επιδότηση Ασθενών

Ισχύει μόνο για πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας οι οποίοι διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο αλλά και για υπηκόους κρατών μελών για τους οποίους ισχύουν οι διατάξεις των πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΚ) αρ. 883/2004 και (ΕΚ) αρ. 1386/2001 για μόνιμους κατοίκους Κύπρου. Είναι το Σχέδιο Παροχής Οικονομικής Αρωγής για Υπηρεσίες Υγείας τις οποίες δεν προσφέρει ο Δημόσιος Τομέας ή δεν προσφέρονται μέσα στα χρονικά όρια που από ιατρικής άποψης επιβάλλει η κατάσταση της υγείας του ασθενούς.

Βρείτε παρακάτω τα σχετικά έγγραφα

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ