Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την διάρκεια ταξιδιού σε άλλο Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορεί να καλύψει επείγοντα ιατρικά περιστατικά στο κρατικό σύστημα υγείας της χώρας.


Δικαιούχοι της κάρτας αυτής είναι όλοι όσοι είναι δικαιούχοι Ταυτότητας Νοσηλείας όπως και κάτοχοι Ταυτότητας Νοσηλείας λόγω ανικανότητας για εργασία, η οποία εκδίδεται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων.


Έντυπα αίτησης υπάρχουν στο Υπουργείο Υγείας, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη, στα Επαρχιακά Ταχυδρομικά Γραφεία Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου αλλά και στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Υγείας και του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.


Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα.

Find below the relevant documents

Αίτηση για Ευρωπαΐκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας