Καλοκαιρινή Κατασκήνωση

Το πρόγραμμα της καλοκαιρινής κατασκήνωσης έχει σαν στόχο να καλύψει την ενδυνάμωση των οικογενειακών σχέσεων, την κοινωνικοποίηση τόσο των παιδιών όσο και των γονιών τους, την ανταλλαγή προσωπικών εμπειριών, την αποκόμιση νέων εμπειριών, την επαφή με τη φύση, την ψυχαγωγία όλων των μελών της οικογένειας, την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων μέσω νέων δραστηριοτήτων.

 

Στην κατασκήνωση δεν λαμβάνουν μέρος μόνο τα παιδιά αλλά και οι γονείς τους ή ένας εκ των δύο γονέων.  Έτσι βελτιώνεται η επικοινωνία και η ενδυνάμωση της οικογένειας, σε χώρο εκτός του οικογενειακού πλαισίου καθώς, όλα τα παιδιά με αναπηρία αλλά και οι γονείς τους θα πρέπει να απολαμβάνουν πλήρως όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα σε ίση βάση με τους υπόλοιπους, χωρίς περιορισμούς και προκαταλήψεις.

 

Η δομή της κατασκήνωσης είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες των παιδιών και τις δεξιότητες τους. Η επιλογή των δραστηριοτήτων γίνεται μετά από επικοινωνία με τα μέλη μας.

 

Τέλη Μαρτίου θα ανακοινωθεί η τοποθεσία για την φετινή Καλοκαιρινή Κατασκήνωση.