Λειτουργός Εξυπηρέτησης

Γέφυρα επικοινωνίας ασθενών με αρμόδια σώματα και φορείς, για καλύτερο χειρισμό προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς.

Στάλω Κυριακίδου, Λειτουργός Εξυπηρέτησης, 22318404, 99219079, info@monadikaxamogela.org