Πρόγραμμα Ενιαίας Ειδικής Εκπαίδευσης

Τι είναι η Ειδική Ενιαία Εκπαίδευση και πότε πρέπει να εφαρμοστεί

Ειδική Ενιαία Εκπαίδευση είναι η παροχή της αναγκαίας βοήθειας στο παιδί με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες για τη συνολική ανάπτυξη του σε όλους τους τομείς, ιδιαίτερα τον ψυχολογικό, τον κοινωνικό και τον εκπαιδευτικό,  συμπεριλαμβανομένων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, προδημοτικής, δημοτικής, μέσης, ανώτερης και ανώτατης.

Μαθησιακή δυσκολία ονομάζεται οποιαδήποτε δυσκολία αντιμετωπίζει το παιδί στην κατανόηση ή τη χρήση της γλώσσας, στην πραγματοποίηση μαθηματικών υπολογισμών, στη διατήρηση της συγκέντρωσής του ή ακόμη και στο συντονισμό των κινήσεων του σώματός του.

Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι αποτέλεσμα νευρολογικών διαφοροποιήσεων στη δομή και τη λειτουργία του εγκεφάλου. Οι διαφοροποιήσεις αυτές είναι συχνά κληρονομικές και επηρεάζουν την ικανότητα του παιδιού να λαμβάνει, να αποθηκεύει, να επεξεργάζεται, να ανακαλεί ή να επικοινωνεί πληροφορίες.

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, οι μαθησιακές δυσκολίες αναγνωρίζονται επίσημα όταν το παιδί ξεκινά να πηγαίνει σχολείο (3 ετών)

Σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Υγείας, τα 8 συνηθέστερα προειδοποιητικά σημάδια των μαθησιακών δυσκολιών είναι τα εξής:

 1. Δυσκολία στην ανάγνωση και/ή τη γραφή
 2. Δυσκολίες στα Μαθηματικά
 3. Δυσκολία απομνημόνευσης
 4. Δυσκολία εστίασης της προσοχής
 5. Δυσκολία τήρησης οδηγιών
 6. Κακός συντονισμός
 7. Δυσκολία διαχείρισης εννοιών που αφορούν στο χρόνο
 8. Δυσκολία οργάνωσης

Ορισμένα παιδιά εκδηλώνουν επίσης πιο ήπια συμπτώματα μαθησιακής δυσκολίας, όπως:

 • Παρορμητική συμπεριφορά
 • Δυσκολία συγκέντρωσης (διάσπαση προσοχής)
 • Δυσκολία έκφρασης (το παιδί δυσκολεύεται να βρει τον τρόπο να εκφράσει αυτό που σκέφτεται)
 • Ασταθής επίδοση στο σχολείο
 • Ανωριμότητα στην ομιλία
 • Ελλιπής αντίληψη μέσω της ακοής
 • Δυσκολία διαχείρισης νέων καταστάσεων
 • Δυσκολία κατανόησης λέξεων ή εννοιών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Σπάνιων Γενετικών Παθήσεων «Μοναδικά Χαμόγελα», με τη στήριξη του Τμήματος Επιστημών και Αγωγής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου προχωρεί στην έναρξη πιλοτικού προγράμματος Αξιολόγησης και Παροχής Εξατομικευμένης Βοήθειας. Είναι γνωστό στον επιστημονικό χώρο, ότι τα παιδιά με Σπάνιες Γενετικές Παθήσεις, ενδέχεται να αναπτύξουν και μαθησιακής μορφής δυσκολίες στην εξέλιξη της ζωής τους. Πολλές φορές οι δυσκολίες αυτές δεν αντιμετωπίζονται εξαιτίας των πολλαπλών και σοβαρών προβλημάτων υγείας που παρουσιάζουν τα παιδιά, καθώς σε πολλές περιπτώσεις χρήζουν και εγχειρητικής παρέμβασης. Με βάση αυτά και μετά από διερεύνηση των αναγκών των παιδιών με σπάνιες γενετικές παθήσεις, ο Σύνδεσμος «Μοναδικά Χαμόγελα», προχωρά με μεγάλη χαρά την έναρξη του Πιλοτικού Προγράμματος Αξιολόγησης και Παροχής Εξατομικευμένης Βοήθειας.

 

Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι να εντοπίσει αρχικά τις μαθησιακές δυσκολίες που ενδέχεται να έχει ένα παιδί/έφηβος ηλικίας 3-15 ετών με σπάνιο γενετικό νόσημα και να προχωρήσει στην ανάπτυξη προγράμματος, με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση των δυσκολιών. Η παρέμβαση θα λαμβάνει χώρο τόσο σε επίπεδο ειδικής εκπαίδευσης, όσο και σε επίπεδο ολοκλήρωσης της σχολικής εργασίας, όπως επίσης και στην ένταξη των παιδιών και εφήβων σε παρέμβαση ψυχοθεραπευτικής μορφής. Κάθε παιδί/έφηβος θα λαμβάνει εξατομικευμένη βοήθεια και θα διαθέτει δικό του ατομικό πρόγραμμα παρέμβασης.

 

Διαδικασία αξιολόγησης παιδιών τα οποία πιθανόν να παρουσιάζουν μαθησιακές ή άλλες δυσκολίες:

 1. Οι γονείς θα πρέπει να συμπληρώσουν την πιο κάτω φόρμα, εκφράζοντας γραπτώς το γεγονός ότι θα ήθελαν να αξιολογηθεί το παιδί τους.
 2. Η φόρμα θα σταλεί στην ακαδημαϊκή υπεύθυνη, η οποία θα είναι υπεύθυνη να ορίσει συνάντηση για συμπλήρωση ιστορικού από τους γονείς του παιδιού.
 3. Αφού συμπληρωθεί το ιστορικό θα διευθετηθούν οι συναντήσεις αξιολόγησης με το παιδί.
 4. Ο αριθμός των συναντήσεων αξιολόγησης, θα οριστεί ανάλογα με το παιδί, τις δυσκολίες, την προσωπικότητα και τη συγκέντρωσή του.
 5. Με το τέλος της αξιολόγησης θα ετοιμάζεται σύντομο σημείωμα, το οποίο θα περιγράφει την εικόνα του παιδιού από τη μια, και από την άλλη θα περιλαμβάνει εισηγήσεις σχετικά με τη βελτίωση της εικόνας του παιδιού.
 6. Το γραπτό σημείωμα θα δίνεται στους γονείς και οι γονείς θα είναι υπεύθυνοι να το διαθέσουν, όπως οι ίδιοι πιστεύουν.

Το πρόγραμμα αξιολόγησης χρηματοδοτείται από το UEFA Foundation for Children και παρέχεται δωρεάν στα μέλη του Συνδέσμου.

Μικρή επιβάρυνση για στήριξη σχολικής εργασίας με εισοδηματικά κριτήρια.

 

Ετήσια συνδρομή μέλους 30 ευρώ.

 

Για την ενημέρωση των γονέων/εφήβων καθώς και του σχολείου ή άλλων εμπλεκομένων, θα οργανώνονται σχετικές συναντήσεις.

 

Επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος Αξιολόγησης και Παροχής Εξατομικευμένης Βοήθειας είναι η Δρ. Αναστασία X’ Γιαννακού, Λέκτορας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

 

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 22 318404, 99 219079, 8:00π.μ. – 4:00 μ.μ.