Ταυτότητα Νοσηλείας

Ταυτότητα Νοσηλείας εκδίδεται μόνο σε Κύπριους και Ευρωπαίους πολίτες, οι οποίοι διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της Ταυτότητας Νοσηλείας είναι τα άτομα να έχουν συμπληρώσει τα τρία (3) χρόνια εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αλλά και να έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση για το τελευταίο φορολογικό έτος για το οποίο είχαν υποχρέωση.

 

Άτομα που δεν πληρούν τα κριτήρια αυτά, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν γραπτό αίτημα όπως και συμπληρωμένο Έντυπο Αίτησης προς αξιολόγηση από το Υπουργείο Υγείας και προώθηση στον Υπουργό για κατ’ εξαίρεση έγκριση.

 

Τα άτομα δικαιούχοι Ταυτότητας Νοσηλείας εμπίπτουν σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Άτομα χωρίς εξαρτώμενους των οποίων το ετήσιο εισόδημα δεν υπερβαίνει τις €15,400.00
 • Μέλη οικογενειών των οποίων το ετήσιο εισόδημα δεν υπερβαίνει τις €30,750,00, αυξανόμενο κατά €1,700.00 για κάθε εξαρτώμενο τέκνο
 • Άνεργοι τα οποία αναζητούν εργασία μέσω του Τμήματος Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 • Άτομα λήπτες του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος
 • Άτομα τα οποία πάσχουν από πάθηση που αναφέρεται στον Έκτο Πίνακα, Μέρος Ι (Α) του Κανονισμού 8 
 • Άτομα τα οποία πάσχουν από πάθηση που αναφέρεται στον Έκτο Πίνακα, Μέρος Ι (Β) του Κανονισμού 8 και το εισόδημα της οικογένειας τους δεν υπερβαίνει τα €150.000

 

Ταυτότητα Νοσηλείας (Ειδική Κατηγορία) χορηγείται στα άτομα που πάσχουν από πάθηση η οποία αναφέρεται στον Έκτο Πίνακα,  Μέρος ΙΙ του Κανονισμού 8 και το εισόδημα της οικογένειας τους δεν υπερβαίνει τα € 150.000 (Παράρτημα 2).

Έντυπα αίτησης υπάρχουν στο Υπουργείο Υγείας, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη, στα Επαρχιακά Ταχυδρομικά Γραφεία Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου όπως και στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Υγείας  και του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.

Find below the relevant documents

Αίτηση -Ταυτότητα Νοσηλείας

Έκδοση Ταυτότητας Νοσηλείας

 

Έκτος Πίνακας

Μέρος Ι

Α. Ασθενείς οι οποίοι δικαιούνται δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ως οι δικαιούχοι, ανεξάρτητα από το εισόδημα:

 • Νεφροπαθείς οι οποίοι υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή αιμοδιύλιση
 • Ασθενείς οι οποίοι πάσχουν από μεσογειακή αναιμία (θαλασσαιμία, αναιμία Cooley)
 • Ασθενείς με συγγενείς αιμορραγικές διαθέσεις (αιμορροφιλία, Ανινοδογοναιμία V. Willebrand, Glanzman, ιδιοπαθή θρομβοπενική πορφύρα, κ.λ.π.)
 • Μεταμοσχευμένοι συμπαγών οργάνων ή μυελού των οστών
 • Παραπληγικοί και τετραπληγικοί
 • Οικογενής Μεσογειακός πυρετός.

Β. Ασθενείς οι οποίοι δικαιούνται δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ως οι δικαιούχοι εφόσον το εισόδημα της οικογένειας τους δεν υπερβαίνει τα € 150.000:

 1. Ασθενείς οι οποίοι πάσχουν από κατά πλάκας σκλήρυνση
 2. Μυοπαθείς (βαριά μυασθένεια – Gravis, κληρονομικές μυοπάθειες)
 3. Ασθενείς με νόσο Αλτζχαϊμερ
 4. Ασθενείς με δρεπανοκυτταρική αναιμία
 5. Ασθενείς με μυελοϋπερπλαστικά σύνδρομα (ιδιοπαθής πολυκυτταραιμία, μυελοϊνωση, ιδιοπαθής θρομβοκυττάρωση)
 6. Ασθενείς με μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα, απλαστική αναιμία
 7. Ασθενείς με χρόνια ανοσοποιητική ανεπάρκεια
 8. Ασθενείς με συγγενείς καρδιοπάθειες οι οποίοι είτε χρήζουν χειρουργικής, επεμβατικής αντιμετώπισης είτε δημιουργούν αιμοδυναμικές διαταραχές, είτε χρήζουν ιατρικής παρακολούθησης (follow up)
 9. Ασθενείς με υποφυσιακή ανεπάρκεια (μεγαλακρία, νανισμός, άποιος διαβήτης)
 10. Ασθενείς με κυστική ίνωση
 11. Αυτιστικοί
 12. Διαβητικοί με ινσουλινοεξαρτώμενο διαβήτη ο οποίος εμφανίστηκε μέχρι την ηλικία των σαράντα (40) ετών
 13. Ασθενείς με συγγενείς σωματικές ανωμαλίες.

 

Μέρος ΙΙ

 

Κατηγορία Υπηρεσίες παρεχόμενες δωρεάν
(1) Καρκινοπαθείς και ασθενείς με κακοήθη νόσο του αίματος: Νοσηλεία για τη συγκεκριμένη νόσο.

Υπηρεσίες όπως και όλα τα φάρμακα για τη θεραπεία του καρκίνου αλλά και των επιπλοκών του

(2) Ασθενείς με θρομβοφιλία: Τα σχετικά φάρμακα όπως και οι εργαστηριακές εξετάσεις οι οποίες σχετίζονται με την πάθηση.
(3) Διαβητικοί που δεν καλύπτονται από το Μέρος Ι, Β: Νοσηλεία για τη συγκεκριμένη νόσο.

Φάρμακα για το διαβήτη όπως και αναλώσιμα για τον έλεγχο της γλυκόζης.

(4) Ρευματοπαθείς περιλαμβανομένων ασθενών με συστηματικό ερυθηματώδη λύκο: Νοσηλεία για τη συγκεκριμένη νόσο.

Εργαστηριακές και ακτινολογικές εξετάσεις, οι οποίες σχετίζονται με την ασθένεια όπως και τα σχετικά φάρμακα.

(5) Επιληπτικοί: Νοσηλεία για τη συγκεκριμένη νόσο.

Φάρμακα, εργαστηριακές αλλά και παρακλινικές εξετάσεις για την επιληψία.

(6) Ασθενείς με νόσο Parkinson: Νοσηλεία για τη συγκεκριμένη νόσο.

Φάρμακα όπως και εργαστηριακές και παρακλινικές εξετάσεις για τη νόσο.

(7) Ασθενείς με Ηπατίτιδα Β και Γ: Νοσηλεία για τη συγκεκριμένη νόσο.

Φάρμακα όπως και εργαστηριακές και παρακλινικές εξετάσεις για την ασθένεια

(8) Φλεγμονώδης νόσος του εντέρου (Ελκώδης Κολίτις και Νόσος του Crohn): Νοσηλεία για τη συγκεκριμένη νόσο.

Φάρμακα, εργαστηριακές και παρακλινικές εξετάσεις για την ασθένεια.

(9) Ψυχικά ασθενείς (με την έννοια του περί Ψυχιατρικής Νοσηλείας Νόμου): Ψυχοτρόπα φάρμακα.
(10) Ασθενείς με προοδευτική χρόνια νεφρική ανεπάρκεια: Νοσηλεία για τη συγκεκριμένη νόσο.

Φάρμακα, εργαστηριακές και παρακλινικές εξετάσεις για την ασθένεια, δημιουργία αρτηριοφλεβικής επικοινωνίας και εξετάσεις με σκοπό την εξεύρεση δότη νεφρού

(11) Ψωρίαση: Φάρμακα, εργαστηριακές και παρακλινικές εξετάσεις για την ασθένεια, όπως και νοσηλεία για θεραπεία που οφείλεται στην ασθένεια.
(12) Ασθενείς με παιδοψυχιατρικές/αναπτυξιακές διαταραχές οι οποίοι είναι λήπτες φαρμακευτικής αγωγής (ΔΕΠ(Υ), σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα, ψυχωτική συνδρομή, σύνδρομο Tourette, ψυχαναγκαστική-καταναγκαστική διαταραχή κ.λ.π.): Όλα τα φάρμακα σχετικά με την πάθηση