Χάρτης Δικαιωμάτων Ασθενών

Πολλές ευρωπαϊκές συμβάσεις και άλλες νομικές πράξεις είχαν ως απόρροια την προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών. Με σκοπό τη νομική κατοχύρωση των δικαιωμάτων αυτών, αλλά και της σύστασης ενός αποτελεσματικού μηχανισμού ελέγχου έτσι ώστε να παρακολουθείται ο σεβασμός τους, θεσπίστηκε ο περί της Κατοχύρωσης και της Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ασθενών Νόμος του 2004 (1(Ι)2005).

Δικαιώματα:

 • Καλής ποιότητας φροντίδα υγείας
 • Αξιοπρεπής μεταχείριση κατά την παροχή φροντίδας
 • Ισότιμης παροχής φροντίδας υγείας ενώ απαγορεύονται οι δυσμενείς διακρίσεις
 • Επείγουσα παροχή φροντίδας υγείας σε περιπτώσεις επείγοντος ιατρικού περιστατικού ή κατάστασης σοβαρού κινδύνου
 • Δικαίωμα σε επείγουσα εξέταση όπως και σε παραπομπή σε αρμόδιο παροχέα
 • Πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας
 • Πληροφόρησης
 • Φροντίδας υγείας με τη συγκατάθεση του ασθενούς και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν η συγκατάθεση του θεωρείται δεδομένη, εκτός εάν είναι πρόδηλο από προηγουμένως εκφρασθείσες επιθυμίες ότι θα αρνείτο.
 • Εμπιστευτικότητας, όπου οι πληροφορίες που αφορούν τον ασθενή τηρούνται εμπιστευτικά ακόμα και μετά το θάνατό του
 • Προστασίας της ιδιωτικής ζωής του ασθενή
 • Στην ενημέρωση, πρόσβαση και αντίρρηση σε πληροφορίες που αφορούν τον ίδιο τον ασθενή και υπάρχουν σε ιατρικά αρχεία που ο παροχέας υγείας πρέπει να τηρεί

Λειτουργοί Δικαιωμάτων Ασθενών σε Κρατικά Νοσοκομεία

Σε όλα τα κρατικά νοσοκομεία υπάρχει ένας Λειτουργός Δικαιωμάτων Ασθενών ο οποίος:

 • παρέχει συμβουλές και βοήθεια στους ασθενείς
 • χειρίζεται παράπονα των ασθενών τα οποία χρήζουν άμεσου χειρισμού, σε άλλη περίπτωση γίνεται παραπομπή τους στην Επιτροπή Εξέτασης Παραπόνων Ασθενών
 • καθοδηγεί και ενημερώνει το ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό για τα δικαιώματα των ασθενών

 

Λειτουργοί Δικαιωμάτων των Ασθενών:

 • Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας – Τηλ: 22603545, Φαξ: 22604293
 • Νοσοκομείο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ – Τηλ: 22405156, Φαξ: 22315739
 • Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού –  Τηλ: 25801240, Φαξ: 25305783
 • Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας –  Τηλ: 24800415, Φαξ: 24800451
 • Γενικό Νοσοκομείο Πάφου – Τηλ: 26803170, Φαξ: 26306103
 • Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου –  Τηλ: 23200147, Φαξ:  23200100

Επαρχιακές Επιτροπές Εξέτασης Παραπόνων Ασθενών

 

Για κάθε επαρχία διορίζεται μια Πενταμελής Επιτροπή Εξέτασης Παραπόνων Ασθενών η οποία έχει την έδρα της στο πιο μεγάλο κρατικό νοσοκομείο της επαρχίας. Ο ρόλος των επιτροπών αυτών είναι να γίνεται η διερεύνηση παραπόνων σε πρώτο και δεύτερο βαθμό που αφορούν στον ιδιωτικό τομέα αλλά και σε δεύτερο βαθμό παραπόνων που αφορούν στα κρατικά νοσηλευτήρια.Οι αποφάσεις της κάθε Επιτροπής κοινοποιούνται γραπτώς στον ασθενή και στον επηρεαζόμενο παροχέα υγείας.

Οι επιτροπές αυτές ουσιαστικά εξετάζουν τα παράπονα και τις καταγγελίες σχετικά με την παροχή υπηρεσιών προς ασθενείς, καταγράφουν παθογόνες αιτίες, διατυπώνουν προβλήματα και ταυτόχρονα εισηγούνται βιώσιμες λύσεις έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά.

 

Επαρχία Λευκωσίας (Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας) – Τηλ: 22603802, Φαξ: 22604293

Επαρχία Λεμεσού (Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού) – Τηλ: 25801231, Φαξ: 25305783

Επαρχία Λάρνακας – Αμμοχώστου (Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας) – Τηλ: 24800510, Φαξ: 24304298

Επαρχία Πάφου  (Γενικό Νοσοκομείο Πάφου) – Τηλ: 26803476, Φαξ: 26306103

 

Οι Λειτουργοί Δικαιωμάτων Ασθενών και οι Επαρχιακές Επιτροπές Εξέτασης Παραπόνων Ασθενών δεν είναι υπεύθυνοι για:

 • εξέταση θεμάτων που αφορούν ιατρική πραγματογνωμοσύνη, ιατρική αμέλεια, αίτημα για καταβολή αποζημιώσεων
 • λήψη πειθαρχικών μέτρων για οποιοδήποτε θέμα για το οποίο αρμοδιότητα έχει Πειθαρχικό Συμβούλιο του Παγκύπρια Ιατρικού Συλλόγου ή / και αρμόδια αρχή

Βρείτε παρακάτω τα σχετικά έγγραφα

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

Ο περι της Κατοχυρωσης και της Προστασιας των Δικαιωματων των Ασθενων Νομος του 2004

O Περί της Κατοχύρωσης και της Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ασθενών Νόμος του 2005

Οδηγία 2011.24.ΕΕ Ε.Κ. εφαρμογή των δικαιωμάτων των ασθενών στα πλαίσια διασυνοριακής υγειονομικής περίλθαλψης