Πρόγραμμα Ψυχολογικής Στήριξης

Τα Μοναδικά Χαμόγελα με γνώμονα την ολιστική προσέγγιση της αντιμετώπισης ενός σπάνιου νοσήματος προσφέρει σε συνεργασία με Εγγεγραμμένους Ειδικούς Ψυχολόγους του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου ψυχολογική υποστήριξη στα μέλη του.

 

H υπηρεσία απευθύνεται σε παιδιά, ενήλικες, γονείς αλλά και το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον και στόχο έχει την συναισθηματική υποστήριξη, καθο- δήγηση και συμβουλευτική, στην βάση των ατομικών αναγκών.

 

Η διάγνωση ενός σπάνιου νοσήματος επιφέρει μεγάλες αλλαγές και δυσκολίες αναφορικά με την ακριβή διάγνωση, την αποτελεσματική θεραπεία και την κοινωνική αποδοχή. Αλλαγές που αναπόφευκτα δημιουργούν έντονες ψυχολογικές δυσκολίες, που σχετίζονται με την κατανόηση και την αποδοχή της ασθένειας, την διαχείριση της διαφορετικότητας και την ενδυνάμωση τόσο του ασθενή όσο και της οικογένειας του. Δυστυχώς, παρά το γεγονός πως άτομα που νοσούν από σπάνιες παθήσεις φαίνεται να έχουν μεγάλη ανάγκη για ψυχοκοινωνική υποστήριξη, εντούτοις μόνο 1 στους 7 φαίνεται να λαμβάνει αυτή την βοήθεια.

 

Ο Σύνδεσμος σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Ψυχο- λόγων Κύπρου προσφέρει τις πιο κάτω υπηρεσίες με στόχο την στήριξη και την ενίσχυση ασθενών και των οικογενειών τους:

 

Ψυχοσυναισθηματική στήριξη ασθενών – παιδιών και ενηλίκων

 • Αποδοχή της ασθένειας και των δεδομένων που προκύπτουν από αυτή.
 • Διαχείριση συναισθηματικών δυσκολιών οι οποίες ενδέχεται να απορρέουν της διάγνωσης.
 • Αντιμετώπιση ατομικών και διαπροσωπικών προβλημάτων.
 • Ανάπτυξη κοινωνικών, επικοινωνιακών και συναισθηματικών δεξιοτήτων παιδιών/εφήβων.

Ψυχοσυναισθηματική φροντίδα οικογενειακού περιβάλλοντος

Η διάγνωση μιας σπάνιας πάθησης δεν επηρεάζει μόνο το άτομο που νοσεί, αλλά ολόκληρο το οικογενειακό πλαίσιο. Η οικογένεια καλείται ως ένα σύστημα να επεξεργαστεί και να κατανοήσει τις αλλαγές που απορρέουν από την διάγνωση.

 

Ως εκ τούτου, στόχος της εν λόγω υπηρεσίας είναι:

 • Η ψυχοσυναισθηματική φροντίδα των μελών της οικογένειας.
 • Η αποδοχή της ασθένειας και κατανόηση των αλλαγών με τις οποίες συνδέεται στην οικογένεια.
 • Η διαχείριση των έντονων συναισθημάτων, δυσκολιών και διαπροσωπικών προβλημάτων.

Συμβουλευτική γονέων

 • Συμβουλευτική σε νέους γονείς που αναμένουν την γέννηση ενός παιδιού με σπάνιο νόσημα.
 • Ενίσχυση και καθοδήγηση στα βήματα που ακολουθούνται μετά από την διάγνωση.
 • Καθοδήγηση για στήριξη στο παιδί όσον αφορά στην κοινωνική και μαθησιακή προσαρμογή.
 • Διαχείριση συναισθηματικών και συμπεριφορικών δυσκολιών του παιδιού σε υφιστάμενους γονείς.

Αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών

 • Ψυχομετρική αξιολόγηση ακαδημαϊκής, γνωστικής, συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξης
 • Καθοδήγηση εκπαιδευτικού και θεραπευτικού πλάνου
 • Συμβουλευτική εκπαιδευτικών και γονέων για θέματα μάθησης

 

Οι υπηρεσίες προσφέρονται από Εγγεγραμμένους Ειδικούς Ψυχολόγους μέλη του ΣΨΚ, είτε στα γραφεία του ΠΣΣΓΠ – Μοναδικά Χαμόγελα, είτε στο χώρο του εκάστοτε ψυχολόγου μετά από παραπεμπτικό.

 

Οι υπηρεσίες προσφέρονται δωρεάν στα μέλη του Συνδέσμου.

Μάθε Περισσότερα