Προκήρυξη θέση Λογοπαθολόγου

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Σπάνιων Γενετικών Παθήσεων “Μοναδικά Χαμόγελα” προκηρύσσει θέση  πλήρης απασχόλησης Λογοπαθολόγου – Λογοθεραπευτή.

Απαιτούμενα προσόντα

 • Πτυχίο Λογοθεραπείας
 • Μεταπτυχιακό στη Λογοθεραπεία-Λογοπαθολογία (θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν)
 • Κατάρτιση για λογοθεραπευτική παρέμβαση σε παιδιά με σπάνια γενετικά σύνδρομα (ειδικότερα στον τομέα της εναλλακτικής και επαυξητικής επικοινωνίας καθώς και σίτισης – κατάποσης, αποκατάστασης μυολειτουργικών διαταραχών).
 • Κλινική εμπειρία (τουλάχιστον 2 έτη) λογοθεραπευτικής παρέμβασης σε παιδιά με σπάνια γενετικά σύνδρομα (ειδικότερα στον τομέα της εναλλακτικής και επαυξητικής επικοινωνίας καθώς και σίτισης – κατάποσης, αποκατάστασης μυολειτουργικών διαταραχών).
 • Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος από το Συμβούλιο Εγγραφής Λογοπαθολόγων Κύπρου ή κατοχή προσόντων που επιτρέπουν να καταστεί μέλος του Μητρώου εγγραφής Λογοπαθολόγων Κύπρου.
 • Εγγεγραμμένο μέλος στο Σύλλογο Λογοπαθολόγων Κύπρου ή κάτοχος προσόντων που επιτρέπουν να καταστεί μέλος του Συλλόγου Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων Κύπρου.
 • Ενδιαφέρον για έρευνα στον τομέα της λογοθεραπευτικής παρέμβασης σε παιδιά με σπάνια γενετικά σύνδρομα.
 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλές διαπροσωπικές ικανότητες
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα
 • Ομαδικό πνεύμα

 Βασικά καθήκοντα

 • Στενή συνεργασία με τον επιστημονικό επόπτη της ειδικότητας κατά την αξιολόγηση
 • Κατάρτιση και εφαρμογή θεραπευτικού προγράμματος σε συνεργασία με τον επιστημονικό επόπτη της ειδικότητας
 • Συνεργασία με άλλους επαγγελματίες που θα συμμετέχουν στη διεπιστημονική ομάδα του παιδιού
 • Συνθεραπείες με επαγγελματίες άλλων ειδικοτήτων που θα συμμετέχουν στη διεπιστημονική ομάδα του παιδιού
 • Συμμετοχή σε πολυθεματικές συναντήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα:

 • Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 • Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να φαίνεται η κλινική εμπειρία τους
 • Αποδεικτικά στοιχεία των προσόντων τους
 • Συστατική επιστολή (σχετική με την περιγραφή της θέσης)
 • Πιστοποιητικό – Αρχείο Καταδικασθέντων για Σεξουαλικά Αδικήματα εναντίον Ανηλίκων (Ν.91(Ι)14)

Οι αιτήσεις θα πρέπει να σταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σε μορφή.pdf ή .doc) στο admin@monadikacenter.com.cy το αργότερο μέχρι τις 27/06/2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *