Ομάδες Γονέων: Μετά τη διάγνωση πως προχωράμε

Στα πλαίσια των προγραμμάτων ψυχολογικής στήριξης, επαναφέρουμε τις ομάδες γονέων με σκοπό την ενίσχυση και υποστήριξη τους στις καινούριες προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν μετά τη διάγνωση

Δήλωση Συμμετοχής

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *